retrasib.ro

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Raportari

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 27/28 APRILIE 2021

DOCUMENTE PENTRU AGOA 27_28_APRILIE_2021

HOTARAREA_AGOA_95_27.04.2021
 
 
 
PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR RETRASIB S.A

FORMULARE SPECIALE DE VOT

-Buletin vot administrator pct 9 2021
 
Current Report_OGSM_27042021
 
Raport_Curent_Convocator_AGOA_27042021

OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE ACTIUNI

Rezultate preliminare 2020

RAPORT trimestrul III 2020

 

Raport auditor financiar tranzactii intragroup

-Current_Report_financial_auditors_report_available_Q1_2020
 
FORMULARE SPECIALE DE VOT AGOA 9 10 OCT 2020
 
Formulare speciale de vot AGEA 9 10 OCT 2020
 
Convocare AGEA 9 10 Octombrie 2020  
- Raport_curent_BVB_convocator_AGOA_AGEA_9_10_Oct.2020

MAJORARE CAPITAL SOCIAL
 
RAPORT SEMESTRUL I 2021
 
RAPORT SEMESTRUL I 2020
RAPORT TRIMESTRUl 1 2020
MATERIALE PENTRU SEDINTA AGOA 29/30 APRILIE2020
 
RAPORTARI PE BURSA DE VALORI/REPORTS ON BUCHAREST STOCK EXCHANGE
 
NUMIRE AUDITOR INTERN
FORMULARE SPECIALE PENTRU SEDINTA AGOA 29/30 APRILIE 2020
CONVOCARE AGOA 29/30 APRILIE 2020
 
 
Comunicat masuri preventive raspandirire COVID-19/ Announcement regarding preventive measures against COVID-19 infection

- Comunicat ASF BVB RO

- FSA BSE Information EN

HOTARARE AGEA 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019
- Hotararea AGEA 91 30122019 equity increase
MATERIALE PENTRU SEDINTA AGEA 30/31 DECEMBRIE 2019
 
CONVOCARE AGEA in 30/31 decembrie 2019
Raport trimestrul III 2019
 
PRELUNGIRE MANDAT DIRECTOR GENERAL
 
 
RAPORT SEMESTRUL I 2019
 
FORMULARE SPECIALE AGEA 6 SEPTEMBRIE 2019
 
 
Raport trimestrul I 2019
 
 

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 11 Aprilie 2019

 
Formulare speciale pentru AGOA

 

Calendar financiar 2019

  Rezultate financiare preliminate 2018 

 

RAPORT TRIMESTRUL III 2018

 

RAPORT SEMESTRUL I 2018

 

RAPORT TRIMESTRUL I 2018

SITUATII FINANCIARE ANUALE 2017

Document de oferta publica de preluare obligatorie a societatii RETRASIB SA Sibiu

FORMULARE SPECIALE AGOA 17/18 Aprilie 2018– ordine de zi completata / SPECIAL FORMS OGSM 17/18 April 2018 – completed agenda

 

 FORMULARE SPECIALE AGOA 17/18 APRILIE 2018

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 86/19.02.2018

  Rezultate financiare preliminate 2017 

 
  Formulare pentru sedinta AGOA din 19/20 februarie 2018
                   Documente pentru AGOA din 19 februarie 2018
                - Convocator AGOA 19 februarie 2018 - RO
                      - Calling Notice AGOA 19 februar 2018 - EN
                      - Raport curent AGOA 19 februarie 2018 - RO
                      - Current report calling notice AGOA 19 februar 2018-EN
 
 
                     Raport trimestrul III 2017
               Comunicat Raport trim III 2017
                -  Note explicative trim III 2017
 
 
                Raport semestrial la 30.06.2017
 
                  - Bilant 06.2017
                  - Declaratia persoanelor responsabile
                  - Note explicative 30.06.2017
                  - Raport semestrial 30..06.2017

 

                  Raport anual aferent exercitiului financiar 2016

                 - Bilant 31.12.2016
                 - Raportul auditorului independent_RO
 

                    Documente pentru AGOA din 30 Mai 2017

                 - Convocator AGOA 30 mai 2017 - RO
                 - Calling Notice AGOA 30 mai 2017 - EN
                 - Formular pentru vot prin corespondenta - RO
                 - Form for vote by correspondence - EN
                 - Procura speciala - RO
                 - Power of attorney - EN

 

                   Raport trimestrul I 2017

                 - Raport trim. I 2017 - RO
                 - Raport trim. I 2017 - EN
                 - Note explicative trim. I 2017
 

 

                -  Rezultate financiare preliminate 12.2016
                -  Bilant - rezultate preliminate 12.2016
 
             
                -  Hotararea AGEA - Nr. 83/30.01.2017
 
                -  Formular vot prin corespondenta RO
                -  Form for vote by correspondence EN
                -  Procura speciala AGEA RO
                -  Power of attorney AGEA EN
                -  Propunere Hotarare AGEA RO_EN
 
               
                -  Completare convocator
 
 
                -  Convocator AGEA 31.01.2017
                -  Calling Notice AGEA 31.01.2017
                -  Procura speciala AGEA RO
                -  Power of attorney EN
                -  Formular vot prin corespondenta RO
                -  Form for vote by correspondence EN
 
                             
 
               - Raport trimestrul III 2016
 
               - Raport trim. III 2016 - RO
               1
               - Note explicative la 30.09.2016 - RO
               - Note explicative la 30.09.2016 - EN
 
 
 
                     - Raport semestrul I 2016
                     - Bilant 06 2016

                     - Declaratia persoanelor responsabile

                     - Note explicative la 30.06.2016_RO

                     - Note explicative la 30.06.2016_EN

                     - Raport semestrial la 30.06.2016_RO

                     - Raport semestrial la 30.06.2016_EN

                     - Comunicat teleconferinta

 

 

                           - Raport trimestrul 1 2016

                     - Situatia_activelor_datoriilor_si_capitalurilor_proprii_la_31.03.2016

                     - Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2016

                     - Indicatori economici financiari la 31.03.2016

                     - Note explicative la 31.03.2016

 
 
 
              - Hotararea nr. 81 / 26.04.2016
                     - Hotararea nr. 82 / 26.04.2016  
 
 
                    - Propunerea pentru Auditorul Financiar al societatii (pct.9 de pe Ordinea de zi) este firma KPMG Romania.
 
 
                     - Comunicat de informare a investitorilor

                     - Convocator AGA si AGEA RO

                     - Covocacator AGA si AGEA EN
 
                             - AGOA - Propunere Hotarare RO EN
                             - AGEA - Propunere Hotarare RO EN
 
                             - AGOA - Formular vot prin corespondenta RO
                             - AGOA - Form for vote by correspondence_EN
                             - AGEA - Formular vot prin corespondenta RO
                             AGEA - Form for vote by correspondence_EN
 
                             - AGOA - Formular vot prin corespondenta secret RO
                             - AGOA - Form for vote by correspondence secret EN
 
                             - AGOA - Procura speciala RO
                             - AGOA - Power of attorney EN
                             - AGEA - Procura speciala RO
                             - AGEA - Power of attorney EN
 
                             - AGOA - Procura speciala vot secret RO
                             - AGOA - Power of attorney secret voting EN
 
                             - BILANT 12 2015
                             - Raport CA 12 2015
 
                             - Situatii financiare individuale 12 2015
                             - Raportul auditoriului financiar - germ
                             - Raportul auditoriului financiar - ro
 
             
Rezultate preliminate 2015
               -  Bilant 12 2015 preliminat
                - Rezultate preliminate 12 2015
 
 
   Raport trimestrul III 2015

Documente pentru AGOA si AGEA din 05 Octombrie 2015 / Documents for ordinary general meeting and extraordinary general meeting of shareholders

                 
                     -  Hotararea AGOA nr. 79 din 05 10 2015
                     -  Hotararea AGEA nr. 80 din 05 10 2015
 
                     - Calling notice
                     - Covocator
 
                             - AGOA - Propunere Hotarare RO EN
                             - AGEA - Propunere Hotarare RO EN
 
                             - AGOA - Formular vot prin corespondenta RO
                             - AGOA - Form for vote by correspondence_EN
                             - AGEA - Formular vot prin corespondenta RO
                             - AGEA - Form for vote by correspondence_EN
 
                             - AGOA - Formular vot prin corespondenta secret RO
                             - AGOA - Form for vote by correspondence secret EN
 
                             - AGOA - Procura speciala RO
                             - AGOA - Power of attorney EN
                             - AGEA - Procura speciala RO
                             - AGEA - Power of attorney EN
 
                             - AGOA - Procura speciala vot secret RO
                             - AGOA - Power of attorney secret voting EN
 
                             - AGOA – Lista candidati RO
                             - AGOA – List of candidates EN
 
Raport semestrul I 2015
                     - Bilant 06 2015
                     - Declaratia persoanelor responsabile
                     - Note explicative la 30,06,2015
                     - Raport semestrial la 30,06,2015 - en
                     - Raport semestrial la 30,06,2015 - ro
                     - Comunicat teleconferinta
 
Raport trimestru I 2015
                     - Raport administratorilor la 31.03.2015
                     - Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2015
                     - Indicatori economici financiari
                     - Note explicative la 31.03.2015
 
  Raport anual 2014
                     - Raport curent AGOA si AGEA mai 2015 dupa sedinta
 
                     - Bilant RETRASIB luna 12 2014
                     - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015
                     - Declaratie director bilant 2014
                     - Programul de investitii pe anul 2015
                     - Raport de gestiune CA 2014 - en
                     - Raport de gestiune CA 2014 - ro
                     - Raport anual CNVM 2014 cu anexe
                     - Raportul auditorului financiar 2014
                     - Situatii financiare individuale anuale 12 2014
 
 
Documente pentru AGEA din 19 Decembrie 2014 / Documents for extraordinary general meeting of shareholders
                     - Convocator AGEA RO
                     - Convocator AGEA EN
 
                     - Formular de vot prin corespondenta RO
                     - Form for vote Correspondence EN
 
                    - Procura speciala RO
                    - Power of attorney EN
 
                    - Propunere Hotarare RO EN
 
 
Documente pentru AGOA din 11 Decembrie 2014 / Documents for ordinary general meeting of shareholders
  
                     - AGOA - Convocator RO
                     - AGOA - Calling notice EN
 
                    - AGOA - CV Mr. Ölscher RO
                    - AGOA - CV Mr. Ölscher EN
 
                    - AGOA - CV Mr. Hörandner RO
                    - AGOA - CV Mr. Hörandner EN
 
                    - AGOA - Propunere Hotarare RO EN
                   
                   - AGOA - Buletin vot RO
                   - AGOA - Voting bulletin EN   
 
                   - AGOA - Formular vot prin corespondenta RO
                   - AGOA - Form for vote by correspondence_EN
 
                   - AGOA - Buletin de vot secret RO
                   - AGOA - Secret voting bulletin EN
 
                   - AGOA - Procura speciala RO
                   - AGOA - Power of attorney EN
                      
 
   
Raport trimestrul III 2014
                  - Raportul administratorilor
                  - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
                  - Situatia veniturilor si cheltuielilor
                  - Indicatori economico-financiari
                  - Note explicative
 
               
Raport curent  de informare a investitorilor din 08.08.2014
                  - Raport_curent_08.08.2014
               
Raport semestrul I 2014
 
                  - Bilant_06_2014

                  - Declaratia_persoanelor_responsabile
                  - Note explicative la 30.06.2014
                  - Raport semestrial Ia 30.06.2014
 
 
Raport trimestrul I 2014
 
                  - Raportul administratorilor
                  - Situatia veniturilor si cheltuielilor
                  - Indicatori economico-financiari
                  - Note explicative
 
 
Raport anual 2013
 
                  - Raport curent AGA martie 2014 dupa sedinta
 
                  - Bilant 12 2013 
                  - Raportul auditorului financiar 2013
                  - Situatii financiare individuale 12 2013
                  - Raport anual CNVM 2013 cu anexe
                  - Raport de gestiune CA 2013
                  - Declaratie director bilant 2013
                  - Buget venituri si cheltuieli pe 2014
                  
 
Rezultate preliminate 2013
                  - Bilant 12 2013 preliminat
                  - Rezultate preliminate 12 2013
 
 
Calendar financiar
                  -
Calendar financiar 2014
 
 
Documente pentru AGEA din 11.02.2014
 
                  - Raport curent AGEA dupa sedinta
 
                  - Convocator
                  - Procura speciala romana
                  - Buletin vot prin corespondenta romana
                  - Procura speciala engleza
                  - Buletin vot prin corespondenta engleza
                  - Raport evaluare spatii administrative
 
 
Raport trimestrul III 2013
 
                  - Raportul administratorilor
                  - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
                  - Situatia veniturilor si cheltuielilor
                  - Indicatori economico-financiari la 30.09.2013
                  - Note explicative la 30.09.2013
 
Raport semestrul I 2013
 
                  - Bilant_06_2013
                  - Declaratia_persoanelor_responsabile
                  - Note explicative la 30.06.2013
                  - Raport semestrial Ia 30.06.2013
 
Raport Curent AGEA august 2013 dupa sedinta
 
                   - Raport curent AGEA august 2013 dupa sedinta
                 
 Documente pentru AGEA din 09.08.2013
 
                  - Adaugare puncte pe ordinea de zi
                  - Convocator
                  - Procura speciala romana
                  - Procura speciala engleza
                  - Buletin vot prin corespondenta romana
                  - Buletin vot prin corespondenta engleza

Raport Curent AGA martie 2013 dupa sedinta
                   - Raport curent AGA martie 2013 dupa sedinta
 
 
Raport trimestrul I 2013
 
                  - Raportul administratorilor
                  - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
                  - Situatia veniturilor si cheltuielilor
                  - Indicatori economico-financiari la 31.03.2013
                  - Note explicative la 31.03.2013
 
 
Raport anual 2012
                   - Raport anual CNVM 2012 cu anexe
                   - Bilant 12 2012
                   - Raport de gestiune CA 2012
                   - Raport auditor 2012
                   - Declaratie persoanelo responsabile
                   - Buget Venituri si Cheltuieli pe 2013    
 
 
Raport anual 2011
                  - Raport anual CNVM 2011
                  - Bilant 12_2011
                  - Note explicative 1-10 pe 2011
                  - Raport de gestiune 2011
                  - Raport auditor 2011
                  - Situatia fluxurilor de trezorerie
                  - Situatia modifcarii capitalului propriu
                  - Declaratia persoanelor responsabile
                  - Buget Venituri si Cheltuieli pe 2012